Dzień Flagi

Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Kochani Polonikowcy!

Dzisiaj obchodzimy dwa Święta: Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  

2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za granicą, ustanowiony przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP w 2002 roku. Z tej okazji pragniemy  złożyć Wam serdeczne życzenia i przypomnieć                  o znaczeniu tych  Świąt dla nas – Polonii zagranicznej. 

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau złożył życzenia Polonii i Polakom za granicą w dniu ich święta. „Każdemu z państwa dziękuję za miłość do naszej wspólnej ojczyzny” – powiedział.                           W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych szef MSZ mówił, że Polonia i Polacy                 za granicą są ważnymi partnerami w kreowaniu polskiej polityki zagranicznej.

Święto ustanowiono, „uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą                               w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim”. 

Ilu Polaków mieszka za granicą? Ilu obecnie planuje emigrację? Dokąd obecnie najchętniej wyjeżdżają? Z okazji 2 maja, który jest dniem Polonii i Polaków przedstawiamy kilka faktów o Polonii i Polakach za granicą: 

Poza granicami Polski mieszka blisko 20 mln osób, które przyznają się do polskich korzeni. Jesteśmy tym samym jedną z największych diaspor na świecie!  Najwięcej przedstawicieli Polonii, szacunkowo – ok. 9,6 mln osób, mieszka w USA. W 2021 roku podobnie jak w latach ubiegłych Polacy najchętniej emigrują do Niemiec.  

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden aż 20,8 mln osób  mieszkających            w Niemczech to obcokrajowcy. 11% tej liczby to osoby pochodzące z Polski. Wynika z tego,                           że średnio co 10 osoba z obcym pochodzeniem w Niemczech ma polskie korzenie.  Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce żyje mniej niż 380 tysięcy cudzoziemców. Według niemieckich statystyk, ok. 2,28 mln obcokrajowców w Niemczech ma polskie korzenie. Wynika z tego, że liczebność Polonii                            w Niemczech jest większa, niż odsetek cudzoziemców w samej Polsce.

Źródło: Gov.pl, Wikipedia, PAP, Work Service, PolskiObserwator.de.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym  3 Maja). Zadbajmy o to, by symbol Rzeczypospolitej był widoczny nie tylko na budynkach użyteczności publicznej, ale wszystkich domach.  

W charakterze barw narodowych biały i czerwony pojawiły się po raz pierwszy w 1792 r. podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwonymi szarfami, a panowie nałożyli biało-czerwone szarfy. Obradujący w czasie powstania listopadowego Sejm Królestwa Polskiego  – 7 lutego 1831 r. uznał biel i czerwień za barwy narodowe (więcej o fladze na stronie Muzeum Historii Polski).  Biało-czerwona flaga powiewała przez cały okres II Rzeczypospolitej jako znak suwerennego i wolnego państwa. Podczas II wojny świato­wej żołnierze polscy walczyli pod biało-czerwonymi sztandarami na wszystkich frontach i w Podziemnym Państwie Polskim. Flaga naro­dowa była świadkiem i symbolem czynu zbrojnego polskiego oręża, zatknięta przez naszych żołnierzy m.in. nad klasztorem na Monte Cassino i nad gruzami Berlina.

Materiały: Miniprzewodnik “Biało-Czerwona”.

W imieniu Zarządu:  Marek Komorowski

 

 

Bildergebnis für polska flaga z godłem